SEZNAM REFERENČNÍCH STAVEB
realizovaných společností PZ MONT s.r.o. – rok 2013

Akce Potrubí louhu sodného (NaOH)
Investiční rozsah 262 tis. Kč
Realizace 03-04/2013
Investor Mondi Štětí a.s.
Zástupce investora p. Martin Šinkmajer, Project Manager, tel.: +420 725 047 980
Zavedení technologie bezpečného louhování.
 • Realizační projekt, dodávka a montáž potrubních komponentů potrubí hydroxidu sodného
 • Provedení předepsaných zkoušek

 

Akce                        Úprava potrubních rozvodů čpavkové vody
Investiční rozsah 120 tis. Kč
Realizace 03-04/2013
Investor Diamo s.p.
Zástupce investora p. Ilja Říha, vedoucí provozu ZML a NDS10, tel.: +420 724 337 183
Dílčí úpravy potrubních rozvodů čpavkové vody v areálu Diamo s.p.
 • Dodatečná montáž kompenzátoru,
 • Úprava nosných ocelových konstrukcí
 • Provedení předepsaných zkoušek

 

Akce Vestavba skladového mezipatra                     
Investiční rozsah 491 tis. Kč
Realizace 04-05/2013
Investor TRESEBURG s.r.o.
Zástupce investora p. Martin Frič, tel.: +420 702 074 444
Výroba a montáž nosných ocelových konstrukcí
 • Pokládka protiskluzové podlahy
Akce                             Výroba a montáž bezpečnostní lávky zásobníku biopaliva
Investiční rozsah 340 tis. Kč
Realizace 05-06/2013
Investor
Mondi Štětí a.s.
Zástupce investora p. Tomáš Malík, vedoucí údržby kotle K11, tel.: +420 602 195 404
Vybudování obslužného schodiště – bezpečnostní lávky pro zajištění údržby technologického zařízení.
 • Realizační projekt, dodávka a montáž ocelových konstrukcí
 • Statický výpočet

Před realizací

Výroba a montáž bezpečnostní lávky zásobníku biopalivaVýroba a montáž bezpečnostní lávky zásobníku biopalivaVýroba a montáž bezpečnostní lávky zásobníku biopalivaVýroba a montáž bezpečnostní lávky zásobníku biopaliva

Kompletní galerie - Výroba a montáž bezpečnostní lávky zásobníku biopaliva (před i po realizaci)

Akce Potrubí čpavku Lovochemie a.s.                     
Investiční rozsah 445 tis. Kč
Realizace 06-07/2013
Investor Lovochemie a.s.
Generální dodavatel INELSEV s.r.o.
Zástupce investora Ing. Jiří Kanda, tel.: +420 725 362 419
Dílčí rekonstrukce stáčírny čpavku.
 • Realizační projekt, dodávka a montáž potrubních komponentů potrubí kapalného i plynného čpavku
 • Provedení předepsaných zkoušek
Akce                               Dodávka a montáž 2 ks plynových zásobníkových ohřívačů
Instalace nových plynových zásobníků TUV
Investiční rozsah 110 tis. Kč
Realizace 07/2013
Investor JOderská městská společnost, spol. s.r.o., Odry
Zástupce investora Jaroslav Zdražil, jednatel společnosti, tel.. +420 603 824 832
 • Demontáž starých zásobníků TUV.
 • Dodávka a montáž nových zásobníků vč. dopojení kouřovodu a uvedení do provozu
Akce                        Rekonstrukce pneudopravy ložového popela
Investiční rozsah 814 tis. Kč
Realizace 07-11/2013
Investor Mondi Štětí a.s.
Generální dodavatel BCS Engineering, a.s. Brno
Zástupce investora Ing. Metod Hromník, Project Manager, tel. +420 602 473 624
 • Demontáž starých potrubních rozvodů pneudopravy ložového popela kotle K11
 • Montáž nových potrubních rozvodů pneudopravy ložového popela kotel K11

Rekonstrukce pneudopravy ložového popelaRekonstrukce pneudopravy ložového popelaRekonstrukce pneudopravy ložového popelaRekonstrukce pneudopravy ložového popelaRekonstrukce pneudopravy ložového popela

Kompletní galerie - Rekonstrukce pneudopravy ložového popela

Akce Likvidace nosníků a zastřešení parkoviště
Investiční rozsah 265 tis. Kč
Realizace 09-11/2013
Investor Mondi Štětí a.s.
Zástupce investora Ing. Jan Beneš, Project Manager, tel. +420 606 633 376
 • Demontáž betonových konstrukcí vč. zastřešení z materiálu s obsahem azbestu
 • Ekologická likvidace odpadu
Akce                                  Montáž a uvedení do provozu surové a oteplené vody na CHUV
Investiční rozsah 2 019 tis. Kč
Realizace 08-11/2013
Investor Mondi Štětí a.s.
Zástupce investora Ing. Martin Oravec, Project Manager, tel. +420 724 042 737
 • Dodávka a montáž potrubních rozvodů DN 250, DN 300, DN 400, DN 500, DN 700 potrubí surové a oteplené vody
Akce                           Výroba a montáž cyklonu dřevní štěpky
Investiční rozsah 503 tis. Kč
Realizace 07 -10/2013
Investor Mondi Štětí a.s.
Zástupce investora František Kos, vedoucí provozu dřevoskladu, tel. +420 724 506 058
 • Rekonstrukce válcové a kuželové části cyklonu dřevní štěpky (průměr/výška válcové části 3,4/3,5m)
Akce Demontáž technologie PS4                          
Investiční rozsah 101 tis. EUR
Realizace 07-12/2013
Investor Mondi Štětí White Paper s.r.o
Zástupce investora Jan Turek, Project Manager, tel. +420 725 412 209
Demontáže starých a nevyužívaných technologií papírenského stroje
Vzduchové kanály
Technologické potrubní rozvody
Nádrže
Klimatizační jednotky
Motory, ventilátory, převodovky
Akce Rekonstrukce opláštění zauhlování na K11
Investiční rozsah 1387 tis. Kč
Realizace 2013
Investor Mondi Štětí a.s.
Zástupce investora Ing. Jan Beneš, Project Manager, tel. +420 606 633 376
 • Demontáž zastřešení z materiálu s obsahem azbestu
 • Demontáž proskleného opláštění vč. dílů z materiálu s obsahem azbestu
 • Ekologická likvidace odpadu
 • Výroba a montáž nových střešních dílů
 • Výroba a montáž nových dílů opláštění
 • Montáž nového prosklení opláštění
 • Práce ve výškách (3 – 25 m), dílčí práce horolezeckým způsobem

Rekonstrukce opláštění zauhlování na K11Rekonstrukce opláštění zauhlování na K11Rekonstrukce opláštění zauhlování na K11Rekonstrukce opláštění zauhlování na K11

Akce                                          Výměna kotlů domovní plynové kotelny v objektu sídl. Míru 956/2 a 957/3
Investiční rozsah 322tis. Kč
Realizace 11-12/2013
Investor Oderská městská společnost, spol. s r.o. Odry
Zástupce investora Jaroslav Zdražil, jednatel společnosti, tel.. +420 603 824 832
 • Demontáž stávající technologie vytápění plynových kotelen
 • Realizační dokumentace
 • Dodávka a montáž nové technologie, uvedení do provozu
Akce                         Dodávka potrubního rozvodu ELTO pro kotel K10
Investiční rozsah 447 tis. Kč
Realizace 10-11/2013
Investor Mondi Štětí a.s.
Generální dodavatel PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o. Třebíč
Zástupce investora Ing. Metod Hromník, Project Manager, tel. +420 602 473 624
 • Montáž potrubních rozvodů ELTO
 • Připojení ventilových stanic hořáků na ELTO, zapalovací plyn, tlakový vzduch
 • Provedení zkoušek těsnosti a tlakových zkoušek

Dodávka potrubního rozvodu ELTO pro kotel K10Dodávka potrubního rozvodu ELTO pro kotel K10Dodávka potrubního rozvodu ELTO pro kotel K10Dodávka potrubního rozvodu ELTO pro kotel K10Dodávka potrubního rozvodu ELTO pro kotel K10

Akce                          Demontáž stávajícího potrubí TTO na provoze K10
Investiční rozsah 294 tis. Kč
Realizace 10/2013
Investor Mondi Štětí a.s.
Zástupce investora Ing. Metod Hromník, Project Manager, tel. +420 602 473 624
 • Demontáž potrubních rozvodů TTO (mazut)
 • Úprava stávajících rozvodů TTO pro zásobování navazující technologie
Akce                                      Úprava střešní nosné konstrukce na chemické úpravně vody (CHÚV)
Investiční rozsah 1 000 tis. Kč
Realizace 12/2013
Investor Mondi Štětí a.s.
Zástupce investora Ing. Jan Beneš, Project Manager, tel. +420 606 633 376
 • Sanace betonových vazníků a nosných sloupů konstrukce střechy
 • Demontáž nevyhovujících potrubních závěsů a uložení
 • Montáž nových nosných konstrukcí pro potrubní rozvody
 • Realizační projektová dokumentace
Akce Filtrace čpavku na výrobně KD5
Investiční rozsah 418 tis. Kč
Realizace výroba 12/2013
montáž dle provozních podmínek investora, rok 2014
Investor Lovochemie, a.s. Lovosice
Zástupce investora Ing. Jiří Kanda, Project Manager, tel.: +420 725362419
 • Výroba tělesa filtru plynného čpavku
 • Montáž obslužné plošiny (ocelová konstrukce)
 • Montáž filtru do stávajících potrubních rozvodů vč. jejich úpravy
 • Realizační projektová dokumentace
Akce                                     Oprava a výměna lávek stávajících konstrukcí lávek, výměna roštů
Investiční rozsah 124 tis. EUR
Realizace 11-12/2013
Investor Mondi Štětí a.s.
Zástupce investora Martin Šinkmajer, Project Manager, tel.: +420 725 047 980
Dílčí rekonstrukce obslužných lávek čistírny odpadních vod
 • Demontáže stávajících obslužných lávek
 • Demontáže stávajících nosných ocelových konstrukcí
 • Montáž nových nosných ocelových konstrukcí z nerezavějící oceli
 • Montáž nových obslužných lávek z kompozitního materiálu (plast)
 • Realizační projektová dokumentace
TOPlist
aktualizováno: 21.03.2020 22:54:18