Profil
společnosti PZ MONT s.r.o.

1. Základní údaje o společnosti  
Obchodní jméno:   PZ MONT s.r.o.
Identifikační číslo:  IČO 28727100 DIČ CZ 28727100
Sídlo   Nad Údolím 700, 463 12 Liberec XXV-Vesec
Kancelář:  Hodkovická 52, 460 06 Liberec 6
Rok vzniku:   2010
Právní forma:  společnost s ručením omezeným
Statutární orgán:  Ing. Ilona Kobrčová, jednatel
  Ing. Karel Přibyl, jednatel
Kontaktní spojení: Tel.: 725 385 418, 725 385 417
E-mail:   pzmont@pzmont.eu
   
2. Založení společnosti  
Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne 24. června 2010 na základě notářského zápisu. Výpis z obchodního rejstříku je součástí přílohové části prospektu firmy. Záměrem společnosti PZ MONT s.r.o. je úspěšně ve své činnosti rozvíjet zkušenosti zaměstnanců společnosti, kteří se v oblasti výstavby energetických zařízení a instalací speciálních technologických celků zabývají více jak 20 let.
   
3. Předmět podnikání  
Předmětem podnikání společnosti je budování a rekonstrukce energetických zdrojů vč. zpracování projektové dokumentace, výroba a dodávky tepelné energie, instalace speciálních jednoúčelových technologických linek v oblasti zpracovatelského průmyslu, obchodní činnost, tlumočnická a překladatelská činnost, vedení účetnictví a ekonomické poradenství, stavební činnost vč. zpracování projektové dokumentace, odborná činnost v oblasti svařování a zpracování technologických postupů, preventivní a revizní činnost v oblasti požární ochrany, svářečské a montážní práce vč. výroby svařovaných a montovaných ocelových konstrukcí.
3.1 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
3.2 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
3.3 Zámečnictví, nástrojařství
3.4 Projektová činnost ve výstavbě
3.5 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
3.6 Vodoinstalatérství, topenářství
3.7 Investorsko inženýrská činnost
3.8 Svářečské a montážní práce dodavatelským způsobem
 
4. Postavení na trhu
Působnost společnosti je po celém území ČR a SR. Hlavní náplní jsou zejména dodávky rekonstrukcí, modernizací a výstavba nových tepelných zdrojů a dalšího technologického zařízení v komplexním rozsahu.
Profil společnosti PZ MONT s.r.o.
Rozsah nabízených prací zahrnuje dodávku projektové dokumentace stavby, dodávku a montáž technologického zařízení včetně stavební části, revize, revizní knihy, zaškolení obsluhy, garanční měření, uvedení do provozu a zajištění servisní činnosti po celou dobu provozování zařízení.
 
5. Organizační struktura PZ MONT s.r.o.
Obchodní vedení společnosti zajišťují jednatelé společnosti. Rozdělení odpovědnosti je následující:
Ing. Ilona Kobrčová – ekonomické řízení společnosti
Ing. Karel Přibyl – řízení realizace zakázek
Výrobní provozy jsou řízeny mistrem, provádění montážních prací je řízeno vedoucím montérem.
 
6. Podnikatelský záměr
Podnikatelský záměr společnosti vychází z předpokladu rozvíjející se teplofikace a modernizace stávajících zdrojů, zejména v ČR a SR. Záměrem společnosti je podílet se také na budování nových alternativních zdrojů tepelné energie.
Vzhledem k profesním zkušenostem zaměstnanců společnosti a kvalitě prováděných prací je předpoklad úspěšnosti firmy při výběrových řízeních v oblasti svého odborného zaměření a stabilizace postavení, a to jak z pozice ekonomické, tak obchodní.
 
7. Řízení jakosti výroby ČSN EN ISO 9001
Politika jakosti společnosti je součástí strategického záměru stanoveného pro dosažení špičkových technických parametrů výrobků či služeb a k zajištění prosperity společnosti. Politika jakosti a její hlavní cíle byly po projednání na poradě vedení stanoveny jednateli společnosti. Potvrzením zvolené strategie je získání certifikátu systému managementu kvality v souladu s požadavky normy ISO 9001:2008.
 
8. Profesní předpoklady a zkušenosti
Jednatelé společnosti i montážní pracovníci působili ve společnostech, jejichž předmětem podnikání byla stejná nebo podobná činnost.
Rozsah našeho oprávnění, kvalifikace personálu, jak dělnického – svářečská oprávnění, topičské zkoušky, profesní osvědčení vystavená TIČR atd., tak technického – kvalifikace evropského svářečského technologa, revizního technika vyhrazených plynových i tlakových zařízení, vydaného TIČR i Báňským úřadem, oprávnění k provádění protipožárních opatření vč. revizí nás opravňují k provádění servisních prací vč. výroby dílů také v oblasti tzv. „velké“ energetiky v rámci významných výrobců tepelné a elektrické energie, zejména ČEZu, Dalkia a dalších.
 
Ing. Ilona Kobrčová                                                                                                                     Ing. Karel Přibyl
jednatel                                                                                                                                    jednatel
 

 


TOPlist
aktualizováno: 08.01.2018 23:28:27