SEZNAM REFERENČNÍCH STAVEB
realizovaných společností PZ MONT s.r.o. - rok 2014

Akce Výměna části potrubí přepojení kaly
Investiční rozsah 547 tis. Kč
Realizace 11/2013 - 05/2014
Investor Mondi Štětí a.s.
Zástupce investora Bc. Petr Pavelčák, tel.: +420 724 266 867
 
Rekonstrukce části potrubí kalu, potrubí DN 200 vč. potrubních tvarovek a uložení.

 

Akce                               Demontáž staré technologie papírenského stroje
Investiční rozsah 94 tis. Kč
Realizace 12/2013 - 01/2014
Investor Mondi Štětí a.s.
Zástupce investora Gustav Brejník, tel.: +420 602 127 869
 
Demontáž nevyužívané technologie papírenského stroje PS4.
 
Akce Montáž nové technologie papírenského stroje
Investiční rozsah 19 tis. EUR
Realizace 02 - 03/2014
Investor Mondi Štětí a.s.
Zástupce investora        Gustav Brejník, tel.: +420 602 127 869
 
Montáž nové technologie papírenského stroje PS4.
 
Akce Oprava prací vany M139
Investiční rozsah 285 tis. Kč
Realizace 04/2014
Investor Mondi Štětí a.s.
Zástupce investora František Kos, tel.: +420 724 506 058             

Oprava dna prací vany odpískovacího dopravníku M139.

 • Realizační projekt, dodávka a montáž
 • Zkoušky těsnosti
Akce Míchárna kompozitu
Investiční rozsah 1.471 tis. Kč
Realizace 06 - 10/2014
Investor TRESEBURG s.r.o.
Zástupce investora Martin Frič, tel.: +420 702 074 444                
 
Stavba objektu míchárny technologických směsí.
 • Realizační projekt, dodávka a realizace stavební části
Akce Oprava opláštění výrobních hal v areálu papírny
Investiční rozsah 1.210 tis. Kč
Realizace 05 - 07/2014
Investor Mondi Štětí a.s.
Zástupce investora           Ing. Zdeněk červený, tel.: +420 731 430 852
 • Demontáž stávajícího poškozeného a montáž nového opláštění z trapézových plechů.
 • Demontáž azbestových prvků zateplení vč. likvidace, zhotovení nového zateplení objektu
Akce Oprava napojení potrubí kyseliny dusičné do nádrže 40B
Investiční rozsah 730 tis. Kč
Realizace 09/2014 - 02/2015
Investor Lovochemie, a.s., Lovosice
Zástupce investora                  Karel Burgr, mechanik III, tel.: +420 736 507 258
 • Úprava potrubního zapojení rozvodů kyseliny dusičné
 • Defektoskopická kontrola (VT, PT, RTG), zkouška těsnosti
Akce Projektová dokumentace dílčí rekonstrukce systému vytápění
Investiční rozsah 60 tis. Kč
Realizace 06/2014
Investor Základní škola Odry, Komenského ul., Odry
Zástupce investora                     Mgr. Josef Hladný, tel.: +420 739 156 970
 • Zpracování projektové dokumentace dílčí rekonstrukce systému vytápění vč. MaR a částečné zateplení objektů základní školy
Akce Úprava rozvodů tlakového vzduchu MaR
Investiční rozsah 505 tis. Kč
Realizace 09/2014
Generální dodavatel   INELSEV s.r.o., Most
Investor Lovochemie, a.s., Lovosice
Zástupce GD Jiří Záda, tel.: +420 724 053 516

Realizační projektová dokumentace pro instalaci nové technologie sušení tlakového vzduchu pro řídící prvky systému MaR

 • Dodávka a instalace technologie sušení vzduchu
 • Dodávka a montáž nerezových potrubních rozvodů
 • Zkoušky těsnosti, tlakové zkoušky
Akce Demontáž stávajících a montáž nových šnekových dopravníků
Investiční rozsah 141 tis. Kč
Realizace 10/2014
Generální dodavatel                    kešner a.s., Praha
Investor Mondi Štětí a.s.
Zástupce investora František Kos, vedoucí provozu dřevoskladu, tel.: +420 724 506 058
 • Demontáž stávajících šnekových žlabových dopravníků
 • Montáž nových šnekových žlabových dopravníků M118 a M120
Akce Oprava potrubí plynného čpavku     
Investiční rozsah 645 tis. Kč
Realizace 09/2014
Investor Lovochemie, a.s., Lovosice
Zástupce investora Ing. Jiří Kanda, tel. +420 725 362 419
 • Demontáž stávajících potrubních rozvodů
 • Montáž nových potrubních rozvodů z korozivzdorné oceli
 • Zkoušky těsnosti, tlakové zkoušky, revize
Akce Rekonstrukce deskových uzávěrů    
Investiční rozsah 589 tis. Kč
Realizace 09 - 10/2014
Investor Lovochemie, a.s., Lovosice
Zástupce investora Vratislav Votoček, tel. +420 725 514 356
 • Demontáž stávajících deskových uzávěrů na vyskladňovacím kuželu NPK a LAV
 • Dodávka nových deskových uzávěrů z korozivzdorné oceli
 • Zapojení do řídicího systému vč. vizualizace
Akce Montáž dopravní technologie dopravy kameniva
Investiční rozsah 179 tis. Kč
Realizace 07 - 08/2014
Investor kešner a.s., Praha
Zástupce investora           Josef Hofman, tel.. +420 606 639 415
 • Montáž dopravní technologie (pásové dopravníky) na dopravu kameniva v areálu lomu VČS Tmaň
Akce Dodávka a instalace obslužných lávek, plošin a schodišť
Investiční rozsah 62 tis. EUR
Realizace 07 - 11/2014
Investor Mondi Štětí a.s.
Zástupce investora                 Ing. Martin Oravec, Project Manager, tel. +420 724 042 737
 • Dodávka a instalace obslužných lávek, plošin a schodišť pro zajištění obsluhy technologie zpracování zeleného louhu
 • Výroba a montáž ocelových konstrukcí vč. nátěru, výroba a montáž zábradlí z korozivzdorné oceli

       

Akce Potrubní rozvody kapalného a plynného čpavku pro technologii
výroby ledku vápenatého
Investiční rozsah 1,12 mil. Kč
Realizace 11/2014 - 10/2015
Generální dodavatel KP Ria, a.s.
Hlavní dodavatel technologie          INOX Servis s.r.o.
Investor Lovochemie, a.s.
Zástupce GD                 Ing. František Klívar, tel. +420 606 760 084
        

 

TOPlist
aktualizováno: 21.03.2020 22:54:18