SEZNAM REFERENČNÍCH STAVEB
realizovaných společností PZ MONT s.r.o. - rok 2016

Akce Výroba hořákových stanic pro průmyslový kotel 120 tpáry/hod.
Místo instalace BOILER TAKUMA, Egypt
Investiční rozsah 210 tis. Kč
Realizace 03/2016
Zadavatel Energy4you, s.r.o., Zlín
Generální dodavatel EKOL, spol. s r.o.
Zástupce zadavatele p. Jiří Michl, tel. +420 777 023 262
 • Výroba nosných rámů pro instalaci armatur
 • Dodávka a výroba potrubních rozvodů
 • Projekční návrh, výroba, kompletace ventilových (tzv. hořákových) stanic
 • Defektoskopická kontrola, zkoušky těsnosti, tlakové zkoušky, dokladová část

Kompletní galerie - Výroba hořákový stanic pro průmyslový kotel 120 tpáry/hod

Akce Oprava věžového hydroglobu (vodojemu) o objemu 200 m3, Loukovec
Investiční rozsah 1 100 tis. Kč
Realizace 04 - 08/2016
Investor
Středočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Generální dodavatel     C.Bau spol. s r.o., Mimoň
Zástupce GD p. Břetislav Píšek, tel. +420 602 444 656
 • Rekonstrukce potrubních rozvodů věžového hydroglobu (vodojemu) – demontáž stávajících potrubí vč. ekologické likvidace vzniklých odpadů,
  dodávka a montáž nových potrubních rozvodů v nerezovém provedení
 • Demontáž poškozených (prorezavělých) částí opláštění zásobní koule
 • Projekční návrh, výroba, dodávka a montáž nových dílů koule, svářečské práce
 • Rozsah opravy cca 60% původního pláště

Kompletní galerie - Oprava věžového hydroglobu (vodojemu) o objemu 200 m3, Loukovec

Akce Revitalizace systému centrálního zásobování teplem, II. etapa Jablonec nad Nisou
Investiční rozsah 7 100 tis. Kč
Realizace 08/2016 - 01/2017
Investor Jablonecká energetická, a.s., Liberecká 4191/120, Jablonec n/N.
Generální dodavatel           TENZA, a.s., Svatopetrská 35/7, Brno
Zástupce GD Ing. Petr Kopřiva, tel. +420 724 404 426
 • Rekonstrukce technologie vytápění komerčních i bytových objektů v rámci revitalizace systému vytápění města Jablonec nad Nisou
 • Demontáž staré technologie
 • Dílčí dodávka, výroba a montáž nové technologie, svářečské práce
 • Zkoušky těsnosti, tlakové zkoušky
 • Výchozí revize vyhrazených plynových a tlakových zařízení

Kompletní galerie - Revitalizace systému centrální zásobování teplem, II. etapa Jablonec nad Nisou

Akce Oprava věžového hydroglobu (vodojemu) o objemu 100 m3, Jizerní Vtelno           
Investiční rozsah 995 tis. Kč
Realizace 06 - 08/2016
Investor
Středočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Generální dodavatel          
C.Bau spol. s r.o., Mimoň
Zástupce GD p. Břetislav Píšek, tel. +420 602 444 656
 • Rekonstrukce potrubních rozvodů věžového hydroglobu (vodojemu) – demontáž stávajících potrubí vč. ekologické likvidace vzniklých odpadů,
  dodávka a montáž nových potrubních rozvodů v nerezovém provedení
 • Demontáž poškozených (prorezavělých) částí opláštění zásobní koule
 • Projekční návrh, výroba, dodávka a montáž nových dílů koule, svářečské práce
 • Rozsah opravy cca 70% původního pláště

Kompletní galerie - Oprava věžového hydroglobu (vodojemu) o objemu 100 m3, Jizerní Vtelno

Akce Rekonstrukce armaturní šachty zemního vodojemu o objemu 500 m3, Nový Bor       
Investiční rozsah 1,25 tis. Kč
Realizace 09/2016 - 02/2017
Investor Středočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Generální dodavatel            C.Bau spol. s r.o., Mimoň
Zástupce GD p. Břetislav Píšek, tel. +420 602 444 656
 • Rekonstrukce potrubních rozvodů zemního vodojemu – demontáž stávajících potrubí vč. ekologické likvidace vzniklých odpadů
 • Dodávka a montáž nových potrubních rozvodů v nerezovém provedení
 • Dílčí rekonstrukce venkovních PE rozvodů
 • Montáž nových uzavíracích a regulačních armatur
 • Projekční návrh, výroba, dodávka a montáž nových potrubních dílů, svářečské práce
Akce Úpravy odvodu kondenzátu PS02 - Extrakce                         
Investiční rozsah 1,09 tis. Kč
Realizace 09/2016 - 02/2017
Investor PREOL, a.s., Terezínská ul., Lovosice
Zástupce investora Ing. Jiří Kanda, tel. +420 725 362 419
 • Rekonstrukce potrubních rozvodů vyskotlakého kondenzátu 
 • Projekční návrh, výroba, dodávka a montáž nových potrubních dílů, svářečské práce
 • Návrh nových potrubních tras pro využití energetického potenciálu tlakových kondenzátů z výrobní technologie expanzí na páru o tlaku 3,0 MPa
 • Přemístění stávajícího expandéru, potrubní dopojení tlakových kondenzátů
 • Přepojení trubkového výměníku na ohřev expandovanou parou
 • Nové potrubní rozvody beztlakých kondenzátů
 • Montáž nových uzavíracích a regulačních armatur
 • Realizováno ve spolupráci se společností Spirax Sarco
Akce Rekonstrukce armaturní šachty zemního vodojemu o objemu 500 m3, Horní Police      
Investiční rozsah 910 tis. Kč
Realizace 09/2016 - 04/2017
Investor Středočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Generální dodavatel             C.Bau spol. s r.o., Mimoň
Zástupce GD p. Břetislav Píšek, tel. +420 602 444 656
 • Rekonstrukce potrubních rozvodů zemního vodojemu – demontáž stávajících potrubí vč. ekologické likvidace vzniklých odpadů
 • Dodávka a montáž nových potrubních rozvodů v nerezovém provedení
 • Montáž nových uzavíracích a regulačních armatur
 • Projekční návrh, výroba, dodávka a montáž nových potrubních dílů, svářečské práce
Akce Dodávka a montáž rozvodů tlakového vzduchu                        
Investiční rozsah 237 tis. Kč
Realizace 09/2016
Investor Mondi Štětí a.s.
Zástupce investora  Ing. Martin Šinkmajer, tel. +420 725 047 980
 • Úprava projektové dokumentace investora pro instalaci nového potrubního rozvodu tlakového vzduchu pro výrobní technologii papírenského
  stroje PM1
 • Dodávka a montáž nových potrubních rozvodů tlakového vzduchu
 • Zpracování PD skutečného provedení, vystavení revizních zpráv, uvedení do provozu

Kompletní galerie - Dodávka a montáž rozvodů tlakového vzduchu

TOPlist
aktualizováno: 20.12.2018 21:45:03