SEZNAM REFERENČNÍCH STAVEB
realizovaných společností PZ MONT s.r.o. – rok 2010

Akce                                 
Dodávka a montáž plynového kotle o výkonu 450 kW
Technologie ohřevu termického oleje
Investiční rozsah
755 tis. Kč
Realizace 
7/2010
Investor
SILNICE GROUP a.s.
Zástupce investora   
Ing. Petr Šlajer – projektový manager, kontakt +420 602 295 137                     

Nová plynová kotelna na spalování ZP, nový stavební objekt, kotel pro ohřev termického oleje.
Použitá technologie a tepelný výkon:
Instalovaný výkon 450 kW., kotel THO 450, hořák stávající.

Akce                                                     
Dodávky, montáže, servisní činnost v Mondi Štětí a.s.                                                        
Technologická odstávka regeneračního kotle
Oprava tlakového celku kotle na výrobu páry
měna vzduchových klapek terciálního ventilátoru
Tlakové zkoušky tlakového celku kotle
Revize tlakového celku kotle
Oprava vzduchovodů a kouřovodů
Rotační plynová pec
Dílčí oprava plynové pece na vypalování vápence
Přemístění vakuové pumpy
Přemístění soustrojí vakuové pumpy
Úprava potrubního zapojení
Izolace potrubních rozvodů
Zhotovení ocelových konstrukcí
Opětovné uvedení do provozu
Zkoušky výrobní technologie
Příprava výrobní technologie pro provedení tlakových zkoušek
Tlakové zkoušky
Příprava výrobní technologie pro opětovné uvedení do provozu
Potrubní rozvody pro chemickou úpravnu vody
Zhotovení potrubních rozvodů o délce cca 200 m pro zlepšení ekonomiky
provozu chemické úpravny vody
Investiční rozsah 3,46 mil. Kč
Realizace 10/2010 – 06/2011
Investor Mondi Štětí a.s.
Zástupce investora                    p. Petr Pavelčák, tel.: +420 724 266 867                                                                                                                

Dodávky, montáže, servisní činnost v Mondi Štětí a.s.Dodávky, montáže, servisní činnost v Mondi Štětí a.s.Dodávky, montáže, servisní činnost v Mondi Štětí a.s.Dodávky, montáže, servisní činnost v Mondi Štětí a.s.Dodávky, montáže, servisní činnost v Mondi Štětí a.s.

Kompletní galerie - Dodávky, montáže, servisní činnost v Mondi Štětí a.s. 

Akce                            Parovod z kotelny DIAMO pro ZML
Realizace 10/2010
Investiční rozsah  50 tis. Kč
Investor DIAMO s.p., Stráž pod Ralskem
Zástupce investora Ing. Hájek Ladislav, tel.: +420 724 337 346                                 

Úprava stávající trasy parovodu DN 150.

Akce                                       
Výroba, dodávka a montáž technologie zpracování matečných louhů,
středisko ZML a NDS 10
Výstavba technologie sanačních procesů
Investiční rozsah 10,7 mil.Kč
Realizace 10/2010 – 6/2012
Investor Investor
Generální dodavatel                OHL ŽS a.s.
Zástupce GD Ing Antonín Rous, majitel, tel.: +420 724 368 399

Na základě ukončení I. etapy zkušebního provozu technologie ZML byly dle požadavku provozovatele provedeny následující práce:
 • Výroba a montáž zásobních nádrží
 • Zhotovení obslužných plošin a schodišť pro přístup k technologii
 • Montáž a úpravy speciálních procesních technologií
 • Výroba a montáž nerezových tvarových plechů
 • Zhotovení zastřešení venkovních pracovišť
 • Dodávka a montáž armatur do stávajících potrubních rozvodů
 • Dodávka a montáž regulačních armatur
 • Zpracování prováděcí dokumentace i dokumentace skutečného provedení.

Výroba, dodávka a montáž technologie zpracování matečných louhů, středisko ZML a NDS 10Výroba, dodávka a montáž technologie zpracování matečných louhů, středisko ZML a NDS 10Výroba, dodávka a montáž technologie zpracování matečných louhů, středisko ZML a NDS 10Výroba, dodávka a montáž technologie zpracování matečných louhů, středisko ZML a NDS 10

Kompletní galerie - Výroba, dodávka a montáž technologie zpracování matečných louhů, středisko ZML a NDS 10

Akce                          
Výměna podporových dílů rotační pece
Oprava plynové rotační pece pro vypalování vápence
Investiční rozsah  3,1 mil. Kč
Realizace 11 - 12/2010
Investor Mondi Štětí a.s.
Generální dodavatel ANDRITZ OY Finland
Zástupce investora p. Václav Roháček, tel.: +420 602 328 637                                   
 
Demontáž a zpětná montáž vč. transportu 2 ks podporových dílů (1 ks venkovní, 1 ks vnitřní podporový díl) rotační pece, každý díl o hmotnosti 52 tun a průměru 4700 mm, výměna axiálních ložisek.
 • Venkovní podporový díl transportován jeřábem o nosnosti 600 tun
 • Vnitřní podporový díl transportován speciálním portálovým jeřábem.
Akce                            Montáž speciální technologie
Investiční rozsah 50 tis. Kč
Realizace 11 – 12/2010
Investor  Diamo s.p.
Dodavatel MaR INELSEV a.s.
Zástupce dodavatele p. Stanislav Mašek, tel.: +420 602 496 916                                    

Úprava potrubních rozvodů pro montáž pH metru, zákaloměru a dalších kontrolních prvků.

Akce                         Teplovodní kotelna, Město ODRY
Oprava teplovodního kotle pro výrobu tepla pro CZT
Investiční rozsah 540 tis. Kč
Realizace                 11 – 12/2010
Investor  Oderská městská společnost s.r.o., Odry
Zástupce investora Jaroslav Zdražil, jednatel společnosti, tel.. +420 603 824 832
 
Oprava kotlových těles v rozsahu:
 • Defektoskopie kotle – vizuální kontrola, kapilární kontrola, vnitřní kotlových těles
 • Demontáž trubek tlakového celku pro provedení metalografických rozborů
 • Návrh provozních opatření pro zajištění dalšího spolehlivého provozu celé soustavy CZT
 • Kompletní výměna trubek tlakového celku kotlů
 • Stavební a tlaková zkouška kotlů vč. vystavení revizí.
TOPlist
aktualizováno: 21.03.2020 22:54:18