SEZNAM REFERENČNÍCH STAVEB
realizovaných společností PZ MONT s.r.o. – rok 2012

Akce                          
Montáž potrubních rozvodů drenčerového skrápění 
Investiční rozsah
1 310 tis. Kč 
Realizace
12/2011 – 06/2012 
Generální dodavatel SYNER, s.r.o.
Investor SYNER, s.r.o
Zástupce GD
Ing. Petr Švajda, tel.: +420 774 132 666 
Dle požadavku provozovatele prováděny následující práce: 
 • Dodávka a montáž potrubních rozvodů pro drenčerové skrápění v areálu stáčírny kyselin 
 • Jakost použitého materiálu: ocel 1.4301 a 1.4571 
 • Montáž čerpadel 
 • Montáž technologie 
Akce                          Odborný posudek kvality výroby stripovací kolony
Investiční rozsah 43 tis. Kč
Realizace
02/2012 
Investor
Diamo s.p. 
Zástupce GD
Ing. Vojtěch Fridrich, tel.: +420 602 156 122 
Dle požadavku provozovatele prováděny následující práce: 
 • Zpracování posudku kvality svarových spojů stripovací kolony v areálu ZML vč. návrhu nápravných opatření.
 
 
Akce                                          
Montáž potrubních rozvodů čpavku a čpavkové vody v areálu stáčírny kyselin
Investiční rozsah 1 083 tis. Kč
Realizace 02/2012 – 04/2012
Investor Diamo s.p. 
Zástupce GD Ing. František Chaloupka, tel.: +420 724 129 640
Dle požadavku provozovatele prováděny následující práce: 
 • Dodávka a montáž potrubních rozvodů čpavku a čpavkové vody v areálu stáčírny kyselin 
 • Jakost použitého materiálu: ocel 1.4301 a 1.4571

Montáž potrubních rozvodů čpavku a čpavkové vody v areálu stáčírny kyselinMontáž potrubních rozvodů čpavku a čpavkové vody v areálu stáčírny kyselinMontáž potrubních rozvodů čpavku a čpavkové vody v areálu stáčírny kyselinMontáž potrubních rozvodů čpavku a čpavkové vody v areálu stáčírny kyselin

Kompletní galerie - Montáž potrubních rozvodů čpavku a čpavkové vody v areálu stáčírny kyselin

Akce                           Montáž potrubních rozvodů v areálu stáčírny kyselin
Investiční rozsah
3 360 tis. Kč 
Realizace
02/2012 – 06/2012 
Investor
Diamo s.p. 
Generální dodavatel 
SYNER, s.r.o. 
Zástupce GD Ing. Petr Švajda, tel.: +420 774 132 666
Dle požadavku provozovatele prováděny následující práce: 
 • Dodávka a montáž potrubních rozvodů v areálu stáčírny kyselin (potrubní rozvody kyseliny sírové a kyseliny dusič, rozvody čpavku a čpavkové vody, rozvody tlakového vzduchu, rozvody inetrního plynu 
 • Montáž čerpadel, kompresorové stanice, redukční dusíkové stanice, míchadel apod. 
 • Izolace zásobních nádrží o objemu od 2,0 m3 do 400 m3
 • Zkoušky těsnosti, tlakové zkoušky, revize vyhrazených tlakových a plynových zařízení Posouzení shody vyhrazených výrobků a zařízení 
 • Individuální zkoušky 
 • Komplexní zkoušky
Akce Oprava vzdušníku tlakového vzduchu  
Investiční rozsah
23 tis. Kč 
Realizace 04/2012
Investor Diamo s.p. 
Zástupce GD
Ing. Ivo Jínek, tel.: +420 602 712 564 
Dle požadavku provozovatele prováděny následující práce: 
 • Oprava stávajícího vzdušníku (zásobníku tlakového vzduchu) 
 • Zpracování technologického postupu opravy 
 • Provedení zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky 
 • Provedení vnitřní revize tlakové nádoby
Akce
Hlavní odstávka říjen 2012                  
Investiční rozsah 578 tis. Kč
Realizace 10/2012 
Investor Mondi Štětí a.s. 
Zástupce GD p. Petr Pavelčák, tel.: +420 724 266 867
Dle požadavku provozovatele prováděny následující práce: 
 • Výměna mazutových hořáků vč. portů 
 • Oprava portů – sváření 
 • Oprava svarů separátoru C3 (N150) 
 • Oprava netěsností kouřovodu 
 • Zavaření netěsností – kaustifikace

Hlavní odstávka říjen 2012Hlavní odstávka říjen 2012Hlavní odstávka říjen 2012Hlavní odstávka říjen 2012Hlavní odstávka říjen 2012

 
Akce                          
Dodávka a montáž recirkulačního potrubí kotle K11 
Investiční rozsah
7 115 tis. Kč 
Realizace 9/2012-11/2012
Investor
Mondi Štětí a.s. 
Zástupce GD
p. Metod Hromník, tel.: +420 602 473 624 
Dle požadavku provozovatele prováděny následující práce: 
 • Výroba, dodávka a montáž dílů kouřovodu DN 1200, cca 16 tis. kg 
 • Výroba, dodávka a montáž měřící dýzy 
 • Výroba, dodávka a montáž ocelových konstrukcí, cca 18 tis. kg 
 • Výroba, dodávka a montáž obslužných plošin cca 3600 kg 
 • Dodávka a montáž potrubí DN 200 vč. izolace a oplechování 
 • Dodávka a montáž izolace kouřovodu DN 1200 vč. oplechování 
 • Návrh, realizační projekt, dodávka a montáž protihlukového domku (objekt odhlučnění) se snížením hlučnosti o cca 35 dBA

Dodávka a montáž recirkulačního potrubí kotle K11Dodávka a montáž recirkulačního potrubí kotle K11Dodávka a montáž recirkulačního potrubí kotle K11Dodávka a montáž recirkulačního potrubí kotle K11Dodávka a montáž recirkulačního potrubí kotle K11

Kompletní galerie - Dodávka a montáž recirkulačního potrubí kotle K11

Akce                       Dodávka a montáž jeřábové drážky kotle K11 
Investiční rozsah
250 tis. Kč 
Realizace
11/2012 
Investor
Mondi Štětí a.s. 
Zástupce GD
p. Metod Hromník, tel.: +420 602 473 624 
Dle požadavku provozovatele prováděny následující práce: 
 • Návrh, realizační projekt, statický výpočet, dodávka a montáž jeřábové drážky o nosnosti 1 000 kg 
 • Provedení předepsaných zkoušek autorizovanou osobou
TOPlist
aktualizováno: 21.03.2020 22:54:18