SEZNAM REFERENČNÍCH STAVEB
realizovaných společností PZ MONT s.r.o. - rok 2015

Akce Rekonstrukce strojoven ústředního vytápění vč. měření a regulace
Investiční rozsah 525 tis. Kč
Realizace 12/2014 - 01/2015
Investor Město Odry
Zástupce investora p. Jaroslav Zdražil, tel. +420 603 824 832
 • Projekční návrh rekonstrukce stávajících plynových kotelen
 • Dodávka a instalace nové technologie vytápění a výroby TUV
 • Zpracování PD skutečného provedení, vystavení revizních zpráv, uvedení do provozu
Akce Dodávka a montáž vnitřního plynovodu PM6                                
Investiční rozsah 297 tis. Kč
Realizace 02/2015 - 05/2015
Investor Mondi Štětí a.s.
Zástupce investora Ing. Martin Kropáček, tel.: +420 724 262 342
 • Úprava projektové dokumentace investora pro instalaci nového potrubního rozvodu zemního plynu pro výrobní technologii papírenského stroje PM6
 • Dodávka a montáž nových potrubních rozvodů zemního plynu (průmyslový plynovod)
 • Zpracování PD skutečného provedení, vystavení revizních zpráv, uvedení do provozu

Akce Montáž potrubních rozvodů procesního potrubí                               
Investiční rozsah 42 tis. EUR
Realizace 02 - 08/2015
Investor SYNTHOS, výrobní závod Osvětim, Polsko
Generální dodavatel INELSEV s.r.o. Most
Zástupce GD Ing. Josef Dub, tel.: +420 602 403 489
 • Montáž potrubních rozvodů „procesního potrubí“ a rozvodů tlakového vzduchu

Kompletní galerie - Montáž potrubních rozvodů procesního potrubí

Akce Obslužné plošiny pro papírenský stroj PM6 – 2 ks                              
Investiční rozsah 110 tis. Kč
Realizace 05/2015
Investor Mondi Štětí a.s.
Zástupce investora   Ing. Martin Kropáček, tel.: +420 724 262 342
 • Projekční návrh obslužných plošin
 • Výroba, dodávka a instalace do pozice k papírenskému stroji

Akce Oprava střešní krytiny na budově sušárny                             
Investiční rozsah 708 tis. Kč
Realizace 05 - 08/2015
Investor Zemědělská společnost Blšany s.r.o., sušárna chmele Soběchleby                                    
Zástupce investora   Ing. Filip Vágner, tel.: +420 602 254 268
 • Technický návrh provedení rekonstrukce střechy objektů sušárny chmele podle požadavků investora
 • Dodávka a montáž střešní krytiny, oplechování, svodů dešťové vody
Akce Oprava bezpečnostních zábran v provozovně GSH, závod Městec Králové                             
Investiční rozsah 388 tis. Kč
Realizace 06 - 08/2015
Investor Lovochemie a.s.                               
Zástupce investora               p. Pavel Piroutek, tel.. +420 736 507 331
 • Zpracování realizační projektové dokumentace pro provedení náhrady stávajících bezpečnostních zábran (žebříky, obslužné plošiny, žebříky)
 • Výroba, dodávka a instalace obslužných zábran (nerezové provedení)
 • Zpracování PD skutečného provedení
Akce Údržba potrubních rozvodů, tlakové zkoušky                                                                      
Investiční rozsah 75 tis. Kč
Realizace 07 - 08/2015
Investor Lovochemie a.s.                               
Zástupce investora               p. Martin Keller, tel. +420 727 902 554
 • Provedení provozní údržby potrubních rozvodů kapalného a plynného čpavku
 • Provedení zkoušek těsnosti a tlakových zkoušek před opětovným uvedením potrubí do užívání po dlouhodobé provozní odstávce
Akce Montáž kouřovodů chemička Nováky                                                                                  
Investiční rozsah 132 tis. Kč
Realizace 06 - 07/2015
Investor FORTESCHEM, a.s., Nováky                            
Generální dodavatel Stavby COMPLET s.r.o., Mohelnice
Zástupce investora               p. Jan Malár, tel. +420 777 707 860
 • Demontáž stávajících a montáž nových kouřovodů od nově instalovaných kotlů na spalování nebezpečných plynných látek (nerezové provedení)
 
Akce Oprava obslužné lávky u ILD3 v provozovně GSH, závod Městec Králové                         
Investiční rozsah 403 tis. Kč
Realizace 07/2015
Investor Lovochemie, a.s., Lovosice                          
Zástupce investora               p. Pavel Piroutek, tel.. +420 736 507 331
 • Zpracování realizační projektové dokumentace pro výrobu a instalaci nových obslužných plošin
 • Výroba, dodávka a instalace nerezových obslužných plošin
 • Zpracování PD skutečného provedení
Akce Montáž difuzorů chladících věží                                                                                  
Investiční rozsah 100 tis. Kč
Realizace 07/2015
Investor Lovochemie a.s., Lovosice                  
Generální dodavatel            FANS, a.s.
Zástupce GD         Ing. Petr Machovec, tel. +420 724 726 688   
 • Demontáž 4 kusů stávajících difuzorů chladicích věží
 • Instalace nových difuzorů do pozice, vystředění pro zajištění správné funkce chladicí věže
Akce Zkoušky těsnosti aparátů technologie výroby ledku vápenatého                               
Investiční rozsah 65 tis. Kč
Realizace 06/2015
Investor Lovochemie a.s., Lovosice                  
Generální dodavatel            KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.
Zástupce investora      p. Martin Keller, tel. +420 727 902 554
 • Provedení kontroly těsnosti nových aparátů po jejich instalaci do pozice před uvedením technologie výroby ledku vápenatého do provozu
 • Provedení oprav zjištěných netěsností
 • Vystavení revizních zpráv a protokolů po úspěšném provedení zkoušek
Akce Servis kotelny K1                      
Investiční rozsah 27 tis. Kč
Realizace 06/2015
Investor Oderská městská společnost, s.r.o.                        
Zástupce investora               p. Jaroslav Zdražil, tel. +420 603 824 832                                                                                                           
 • Pravidelný provozní servis pro zajištění bezpečného provozu plynové kotelny I. kategorie
 • Vystavení protokolů po provedení servisu ve shodě s platnými předpisy
Akce Oprava vzduchotechniky ve školní jídelně                                                                      
Investiční rozsah 146 tis. Kč
Realizace 09/2015
Investor Základní škola Odry, Pohořská 8
Zástupce investora               Mgr. Jan Jursík, tel. +420 606 708 077                                                                                            
 • Projekční návrh dílčí rekonstrukce stávající vzduchotechniky/odvětrání školní vývařovny
 • Dodávka a instalace technologie odvětrání a odtahu páry z prostoru kuchyně vč. zapojení elektro
 • Uvedení do provozu, funkční zkoušky, vystavení revizní zprávy
Akce Zkoušky těsnosti aparátů technologie výroby ledku vápenatého                                     
Investiční rozsah 65 tis. Kč
Realizace 06/2015
Investor Lovochemie a.s., Lovosice                  
Generální dodavatel              KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.
Zástupce investora      p. Martin Keller, tel. +420 727 902 554
 • Provedení kontroly těsnosti nových aparátů po jejich instalaci do pozice před uvedením technologie výroby ledku vápenatého do provozu
 • Provedení oprav zjištěných netěsností
 • Vystavení revizních zpráv a protokolů po úspěšném provedení zkoušek
Akce Revize kotlů Bacau, Rumunsko                                                                                        
Investiční rozsah 217 tis. Kč
Realizace 08/2015
Investor Energetické centrum Bacau, Rumunsko               
Generální dodavatel              Energy 4 you, s.r.o., Zlín
Zástupce investora      p. Jiří Michl, tel. +420 777 023 262
 • Provedení předběžné revize tlakového celku plynového kotle před uvedením do provozu
 • Provedení předběžné revize rozvodů průmyslového plynovodu a vnitřního plynovodu kotelny I. kategorie
 • Provedení úprav plynových rozvodů pro zajištění bezpečného provozu plynovodu
 • Technologický návrh provedení „profuku“ nových parních rozvodů před připojením na paroplynovou turbínu
Akce Montáž plynovodů a kotelny Jablonec nad Nisou                                                            
Investiční rozsah 313 tis. Kč
Realizace 08 - 09/2015
Investor Jablonecká energetická, a.s.            
Generální dodavatel              Tenza Brno, a.s.
Zástupce GD p. Roman Šveňha, tel. +420 734 134 929
 • Dodávka a montáž průmyslových plynovodů pro nově budované plynové kotelny
 • Dodávka a montáž nových vnitřních rozvodů zemního plynu k plynovým kotlům
 • Instalace technologie objektové předávací stanice pro vytápění a výrobu TUV
 • Provedení zkoušek těsnosti, tlakových zkoušek, vystavení revizních zpráv tlakových nádob, revizních zpráv vyhrazeného plynového zařízení, zaškolení obsluhy
Akce
Diamo, rekonstrukce H3 VÚ č. 2                                                                                       
Investiční rozsah 21 535 tis. Kč
Realizace 12/2015 - 06/2016
Investor Diamo, s.p., závod TÚU, Stráž pod Ralskem            
Generální dodavatel              OHL ŽS, a.s., Divize 4, Veveří ul., Brno

Realizováno ve sdružení společně se společností INOX servis s.r.o., Luboměř p/Str

 • Zpracování realizační projektové dokumentace pro instalaci technologie sanace podzemních vod
 • Výroba, dodávka a montáž technologických nádrží a zásobníků o objemu 15 až 90 m3 (nerezové provedení)
 • Instalace technologie vč. potrubních rozvodů kyseliny sírové, dusičné, kyselých vod, čpavku (nerezové provedení)
 • Provedení zkoušek těsnosti a tlakových zkoušek, vystavení revizních zpráv
Akce Dodávka a montáž potrubí – MŠ Pohořská, Odry                                                                 
Investiční rozsah 40 tis. Kč
Realizace 08/2015
Investor Oderská městská společnost, s.r.o
Zástupce investora                p. Jaroslav Zdražil, tel. +420 603 824 832                                                                                                         
 • Dílčí rekonstrukce rozvodů předizolovaného potrubí
 • Dodávka, montáž, zkouška těsnosti potrubních rozvodů, provedení vodotěsných izolací
Akce Výroba 2 ks parních rozdělovačů DN200 a DN250                                                               
Investiční rozsah 75 tis. Kč
Realizace 09/2015
Investor Stavby COMPLET, s.r.o., Mohelnice
Zástupce investora                p. Jan Malár, tel. +420 777 707 860                                                                                       
 • Výroba parních rozdělovačů pro kotelnu Šklov, Bělorusko (uhlíková ocel)
 • Provedení zkoušky těsnosti
 • Zpracování PD skutečného provedení
Akce Oprava věžového hydroglobu (vodojemu) o objemu 100 m3, Zdětín                             
Investiční rozsah 912 tis. Kč
Realizace 11 - 12/2015
Investor Středočeské vodovody a kanalizace, a.s.        
Generální dodavatel              C.Bau spol. s r.o., Mimoň
Zástupce GD p. Břetislav Píšek, tel. +420 602 444 656
 • Rekonstrukce potrubních rozvodů věžového hydroglobu (vodojemu) – demontáž stávajících potrubí vč. ekologické likvidace vzniklých odpadů, dodávka a montáž nových potrubních rozvodů v nerezovém provedení
 • Demontáž poškozených (prorezavělých) částí opláštění zásobní koule
 • Projekční návrh, výroba, dodávka a montáž nových dílů koule, svářečské práce
 • Rozsah opravy cca 70% původního pláště
kce Šéfmontáž Bělorusko            
Investiční rozsah 1 400 tis. Kč
Realizace 10/2015 - 09/2016
Investor Závod na výrobu dekoračního papíru, Šklov, Bělorusko                                                                                           
Generální dodavatel              Papcel, a.s., Litovel
Zástupce GD Ing. František Martiňák, tel. +420 724 830 443
 • Řízení závěrečné etapy provádění montáže potrubních rozvodů nového parního kotle pro papírenskou technologii
 • Řízení dokončovacích prací před zahájením uvádění kotle do provozu
 • Technický dozor při instalaci jemné výstroje kotle
 • Koordinace činností při uvádění technologie kotelny do provozu (plán individuálních zkoušek, dozor při provádění individuálních zkoušek, komplexní zkoušky technologie kotelny)
 • Koordinace činností při uvádění technologie kotelny do trvalého provozu
 • Koordinace provádění garančních zkoušek
TOPlist
aktualizováno: 21.03.2020 22:54:18